Ang Pagkakaugnay ng Advancing Justice ay Ipinagpapatuloy ang Pagsasanay para sa Wikang Interbensyon ng Nagmamasid para sa Komunidad ng Asian American sa Buong Bansa

In-language Bystander Intervention Training in Tagalog to help stop anti-Asian/American harassment
For Immediate Release
Contact
Yuhuan Song (202) 230-4153 ysong@advancingjustice-aajc.org
Michelle Boykins (202) 296-2300, ext. 0144 mboykins@advancingjustice-aajc.org

[Washington, D.C.]Ang mga kaakibat sa Chicago, Los Angeles, and Washington, D.C. ng Asian Americans Advancing Justice ay patuloy na nag-aalok ng virtual na Pagsasanay sa Interbensyon ng Nagmamasid – Itigil ang Anti-Asian at Asian American at Xenophobic na Panliligalig sa 2022 at ngayon ay ipinagmamalaki na mag-aalok ng mga pagsasanay sa mga wikang Asyano para sa mga limitadong miyembro ng komunidad na bihasa sa Ingles.

Nakabatay sa Washington, D.C. na Asian Americans Advancing Justice – (Advancing Justice – AAJC) at Asian Americans Advancing Justice – Los Angeles (Advancing Justice – LA) ay nag-aalok ng naa-access na pagsasanay sa wika sa Tsino, (Cantonese at Mandarin) Koreano, Tagalog, at Vietnamese. Bukod pa rito, nag-aalok ang Advancing Justice – AAJC ng mga pagsasanay sa Hindi, nagbibigay ng sabay-sabay na mga interpretasyon kasama ng mga English facilitation, at gumagamit ng mga bilingguwal na slide. Advancing Justice – Direktang nagsasanay ang LA sa mga wikang Asyano, na sinamahan ng mga isinaling slide bilang bahagi ng interactive na karanasan. Ang Asian Americans Advancing Justice – Nagbibigay ang Chicago (Advancing Justice – Chicago) ng mga bilingguwal na pagsasanay sa Mandarin, Cantonese, at Hindi, na may mga verbal na presentasyon sa parehong English at Asian na wika at mga slide sa mga wikang Asyano lamang.

Simula ng ang mga kaakibat ng Advancing Justice sa Chicago, Los Angeles, at Washington, D.C. at Right To Be ay nagsimula ng pagsasanay sa nakalipas na dalawang taon, nakapagsanay sila ng higit sa 150,000 katao. Sa lahat ng taong nag-ulat na nakasaksi ng panliligalig pagkatapos makumpleto ang pagsasanay, 75% ang nag-ulat ng interbensyon, isang pinakamahusay na kasanayan sa pagbabawas ng trauma at pagpapababa ng karahasan.

"Ang komunidad ng Asian American ay dumanas ng mas mataas na diskriminasyon dahil ang ilan ay nagsisikap na isisi sa amin ang pandemya," sinabi ni Marita Etcubañez, Senior Director of Strategic Initiatives at Advancing Justice –AAJC. “Narinig namin mula sa marami sa aming komunidad ang tungkol sa takot at pagkabalisa na kanilang nararamdaman habang ang mga Asian American ay nakaranas ng dumaraming krimen ng pagkamuhi at mga insidente ng pagkamuhi kaugnay ng pandemyang COVID-19. Sa pamamagitan ng aming mga pagsasanay, nagbabahagi kami ng mga praktikal, naaaksyunan na mga estratehiya na inaasahan naming magagamit ng aming mga kalahok upang ligtas na makialam at itigil ang panliligalig, at pagaanin din ang pinsala para sa taong nahaharap sa panliligalig."

"Isa itong pribilehiyo at nagpapatotoo sa aming sama-samang pangako sa komunidad ng Asian American na nagagawa naming palawakin at ihandog ang mga ito nang may kakayahan sa kultura, kapaki-pakinabang na mga pagsasanay na may mas maraming kaanib sa Advancing Justice," sinabi ni Dax Valdes, Senior Trainer with Right To Be. "Palagi kaming naghahanap ng mga paraan na gawing mas madaling ma-access ang aming mga sesyon, para maabot namin ang mas maraming miyembro ng komunidad na maaaring nag-iisip kung ano ang gagawin kapag nakakita sila ng ibang tao na nililigalig, sa pampublikong transportasyon o sa tindahan ng grocery, halimbawa. Ang pag-aalok ng mga pagsasanay na ito sa mga wikang Asyano ay isang mahalagang hakbang sa pagtugon sa mga komunidad kung nasaan sila." Sa pagsusuri at pananaliksik ng Right To Be, nalaman nila na 98.8% ng mga sinanay ang nag-ulat na bilang resulta ng pagsasanay, nakilala at nakialam sila kapag naganap ang panliligalig.

Ayon kay Christina Yang, General Counsel and Pro Bono Director at Advancing Justice – LA, "Mahalaga para sa amin na magsanay nang direkta sa mga wikang Asyano at gawing mas naa-access ang mga pagsasanay sa interbensyon ng nagmamasid sa mas malawak na madla, lalo na ang mga nasa ilalim pa rin ng pag-atake at pinagtaksilan dahil sa pandemyang COVID-19."

“Bilang organisasyon na nagsusumikap tungo sa pagkakapantay-pantay ng lahi sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng komunidad, kinakailangang tumugon tayo sa mga kahilingan mula sa iba't ibang komunidad at kasosyo sa buong Midwest. Kami ay nasasabik na maging bahagi ng isang malakas na kaakibat at kilusan upang gawing mas inklusibo ang pagsasanay na ito para sa napakarami.” sinabi ni Catherine Shieh, Anti-Hate Training Coordinator at Advancing Justice – Chicago.

Paparating na Mga Pagsasanay sa wikang Asyano sa Pamamagitan ng Nagmamasid:

Tagalog

  • Marso 23 – Pagsasanay na may sabay-sabay na interpretasyon sa Tagalog, 3pm Hawaii / 4pm Alaska / 5pm Pacific / 6pm Mountain / 7pm Central / 8pm Eastern. I-click dito para magparehistro.

Thai

  • Abril 7 – Pagsasanay na may sabay-sabay na interpretasyon sa Thai, 3pm Hawaii / 4pm Alaska / 5pm Pacific / 6pm Mountain / 7pm Central / 8pm Eastern. I-click dito para magparehistro.

Hindi

  • Abril 20 – Pagsasanay na may sabay-sabay na interpretasyon sa Hindi. 3pm Hawaii / 4pm Alaska / 5pm Pacific / 6pm Mountain / 7pm Central / 8pm Eastern. I-click dito para magparehistro.